новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага на своите клиенти плащане на местни данъци и такси през ДСК Директ


За улеснение на своите клиенти Банка ДСК предлага удобни и лесни възможности за плащане на задълженията към Столична община съгласно Закона за местните данъци и такси. Клиентите може за заплатят дължимите данъци за недвижим имот и за превозно средство, както и таксите за битови отпадъци и за притежаване на куче, във всички офиси на Банка ДСК в страната, а тези от тях, които притежават разплащателна сметка, могат да го направят през платформата за електронното банкиране на Банката ДСК Директ. Без да се налага посещение на банков офис или на каса на общината, данъчно-задължените лица могат да се информират през ДСК Директ за дължимите суми на свое име и на името на съсобственици в съответната данъчна партида, както и да извършат плащане.
Плащането през ДСК Директ се отразява в реално време в Столична община, което прави възможно шофьор да заплати данък МПС дистанционното чрез ДСК Директ от свое смарт устройство и по време на провеждане на годишен технически преглед – в случай че е пропуснал да направи това предварително. Пунктовете за Годишен технически преглед в София имат изградена връзка със Столична община и ще отчетат също в реално време, че данъкът е заплатен успешно. Така може да се избегне връщането на автомобила за повторен преглед, поради причина „неплатен данък”.
Друг популярен и удобен начин за плащане на задълженията е традиционната услуга, която Банка ДСК предлага на клиентите си - плащане чрез директен дебит от разплащателна сметка. Това става с еднократно предоставяне на съгласие за плащане в полза на Столична община, след което всяка година, при достатъчна наличност по разплащателната сметка на клиента, Банка ДСК извършва плащането съгласно желанията на клиента: на вноски или изцяло, включително с предоставената съгласно Закона за местните данъци и такси отстъпка за данък „Недвижим имот”. За 2014 година правото за ползване на отстъпка върху задълженията важи само за данък „Недвижим имот” и за плащания по него, извършени до 30 април 2014 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon