новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага нови условия по 6-месечните си депозити в лева и евро

 
От  21 октомври до 31.12.2008 г. Банка ДСК провежда промоционална кампания „ДСК Темпо – есен 08” по шестмесечни срочни влогове в лева и евро на физически лица. 
Титуляр на депозита може да бъде всяко пълнолетно лице, като минималните суми за  откриване са 1 000 лева или 1 000 евро.
Влоговете по тази промоционална кампания  ще бъдат с по-високи лихвени нива през първоначално договорения шестмесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент при влог в лева варира от 9.00 до 9.50 %. При депозит в евро, също в зависимост от неговия размер,  лихвените нива са от 7,00 до 7,50 процента. По всяко време клиентът може да довнася суми по своя влог – в наличност или чрез безналичен превод от сметки, открити в Банката.

Промоционалната лихва важи само за първия шестмесечен срок и се изплаща в края на договорения срок чрез капитализиране.  След изтичане на първоначалния срок влогът става стандартен 6-месечен срочен депозитът с капитализиране на лихвата и се олихвява с действащите към момента лихвени проценти, съгласно Лихвения бюлетин на Банката.
          

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon