новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага нов депозит за корпоративни клиенти

Банка ДСК предлага нов депозитен продукт, наречен поливалутен депозит "FX market", който е предназначен за корпоративни клиенти и е алтернативна форма на банковите депозити с определен падежен срок и лихвен процент. Това съобщиха от банката, ръководена от Виолина Маринова. Минималната сума за откриване на депозита е 50 000 лв. или във валута 25 000 евро или долари.
Депозитът е "на виждане" (call deposit), с минимален задължителен срок за престой на средствата в банката не по-малко от 3 месеца.
Преимуществата на поливалутния депозит са пазарно ориентирани лихви, зависими от котировките на основния лихвен процент, едномесечния LIBOR и едномесечния EURIBOR, свободата на клиента сам да избере падежната дата, възможност за частично теглене на суми без санкции, клиентът може ежедневно да нарежда операции по превалутиране на главницата на депозита, без да губи начислената до момента на превалутирането лихва, възможност за реализация на допълнителни приходи от ефективни FX операции в резултат на промяна във валутните котировки.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon