новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага нов кредит

До 7 години може да не се погасява главницата при този продукт
Банка ДСК предлага нов револвиращ кредит. Той може да бъде жилищен или ипотечен - за ремонт на апартамент или къща. за покупка на лека кола. И в двата случая обезпечението е ипотека.
Размер
Револвиращият заем е с минимален размер от 10 000 лв., като може да се ползва за най-малко 10 години. Новото за кредитоискателите в случая е, че клиентът може сам да определя кога и по колко да връща, с изключение на вноската за лихвата, която се заплаща всеки месец, поясниха от банката.
Период
Върнатата сума може да се тегли отново до достигане размера на определената в началото на заема главница. При максимален срок на револвиране клиентът може в продължение на 7 години изобщо да не погасява главницата.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon