новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага нов срочен влог

Банка ДСК с гл. изп. директор Виолина Маринова пуска на пазара нов срочен влог - ДСК Палитра. Той може да бъде открит в левове, евро и щатски долари. Титуляр на влога може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, като минималните суми за неговото откриване са 2000 валутни единици. срокът на новият продукт е 6 месеца, като след изтичането му той се подновява служебно съгласно стандартните за банката лихвени проценти. Периодите на олихвяване са шест, всеки с трайност 1 месец. след всеки месец процентът нараства. Така след изтичане на шестия месец клиентите получават 11.3% на годишна база по левов влог, 8.5% за евров и 6.3% за доларов влог.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon