новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага нов срочен влог с нарастваща лихва

Доходността  на „ДСК Спектър” достига 7, 50% лихва за период от пет месеца

Банка ДСК създаде за своите клиенти нов спестовен продукт с изключително висока доходност. Под името „ДСК Спектър” той ще се предлага от 5 юни т.г. на всички местни и чуждестранни пълнолетни лица.
 
Минималната сума за откриване на срочния влог „ДСК Спектър” е
1 000 валутни единици (лева, щатски долари или евро).  След изтичане на първоначално договорения срок, Банка ДСК подновява договора за същия период и при същите условия.

„ДСК Спектър” се предлага за различен срок – 9, 12 и 15 месеца.  Влогът представлява комбинация от три равни лихвени периода (съответно по 3, 4 и 5 месеца). Лихвеният процент е нарастващ за всеки следващ лихвен период. След изтичане на първоначално договорения срок, олихвяването се повтаря по първоначалната схема.
Лихвеният процент за последния период от влога нараства спрямо този от първия период с над 90%. Например годишната лихва за третия 5-месечен период за влогове в лева достига 7,50%.

Суми по влога могат да се довнасят по всяко време. Лихвата се изплаща след изтичане на всеки период по разплащателна сметка на клиента, открита в Банка ДСК в същата валута, в която е влогът.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon