новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага промоционални депозити

Радослава ДИМИТРОВА
 
На лихвените нива по тях се начисляват промоционални надбавки
Банка ДСК с гл. изп. директор Виолина Маринова предлага нови промоционални лихви по срочни влогове и виртуални депозити на физически лица, съобщиха от трезора. Тази кампания ще продължи до края на декември 2009 г.
Лихви
При депозитите в левове лихвата е от 5.35 до 8.80%, за евровите е между 4.50 и 7.30%, за доларовите депозити нивата са от 2.40 до 4.25%. Лихвите варират в зависимост от сумата на депозитите и срочността им. Промоционалният лихвен процент по срочните влогове и по виртуалните депозити се формира от стандартната лихва и промоционалната надбавка. При подновяване на срока на влоговете и виртуалните депозити се прилагат действащите към дадения момент лихвени проценти на Банка ДСК.
Условия
Промоцията обхваща всички новооткрити влогове в периода 2 ноември - 31 декември. Те трябва да са за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. Минималната сума за откриването на промоционалните срочни депозити за физически лица е 250 лв. EUR или щатски долари.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon