новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК предлага промоционални условия за малки фирми

До края на май 2006 г. Банка ДСК предлага на клиентите си от сектора на малки и средни предприятия промоционални лихвени нива, които започват от базисна лихва 6.5%. Те са валидни за първата година от изплащането на кредита.
Условията са в сила за новоразрешаваните кредити в левове и евро. Промоционални условия се предлагат и за продължаване срока на кредитни линии и кредити-овърдрафт в левове и евро за малък, среден и микробизнес.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon