новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК предлага сигурност в кризата

С Банка ДСК като партньор ползвате богата гама възможности за финансиране чрез жилищни и ипотечни кредити
Банка ДСК е обявена от специализираното британско списание Finance Central Europe за „Най-добрата банка в България 2008 г.". Тази престижна награда се присъжда на най-популярната и с най-голяма клонова мрежа банка в България за трета поредна година.
Основната мисия на „Банка ДСК"ЕАД е да създава и поддържа високи стандарти в бизнеса, като осигурява на своите клиенти високо качествено банково обслужване, максимално гъвкаво и адаптивно към конкретни нужди и изисквания.
Сега популярните срочни депозити на Банка ДСК могат да ви донесат още по-добър доход. В сезона на спестовността банката ви предоставя идеална възможност да се убедите в смисъла и ползата от спестяването. Възползвайте се от високите лихви по време на промоциите:
*Може да откриете своя промоционален 4-месечен влог „ДСК Темпо зима 09" до 30.04.2009 г.и да получите гарантиран доход от лихви за всеки нов лев или евро - до 9,25% за влогове в левове и до 7,25% за влогове в евро, както и възможност след изтичане на промоционалния период да ползвате висок лихвен процент за още 12 месеца с „ДСК Спектър" - до 8,25% в левове и до 5% в евро.
*Банка ДСК предлага високи лихви до 9,3% годишна лихва за новооткрити срочни депозити в левове и до 7,8% в евро със срок 1,3,6 и 12 месеца. Включете се в промоцията от 1.04.2009 г. до 29.05.2009 Г,
Със срочните депозити на Банка ДСК вие получавате още:
- Сигурен лихвен доход в зависимост от избрания от вас срок;
- Възможност да довнасяте суми по всяко време на договорения срок;
- Ползвате средствата си на падеж - без такса за теглене, независимо от сумата на влога;
- Допълнително предимство при откриването на срочни и спестовни депозити е възможността на банката, ако имате необходимост от средства, да ви отпусне кредит срещу залог на вашия влог.
Безспорно Банка ДСК ЕАД е лидер на пазара на кредити сред населението, като продължава да предлага едни от най-конкурентните условия както по потребителски кредити, така и по жилищни и ипотечни кредити на граждани. Банка ДСК предлага на своите клиенти нови по-гъвкави възможности за получаване на финансиране.
Предоставя се възможност на клиентите да рефинансират потребителски и ипотечни кредити при изгодни условия.
С кредитите за текущо потребление на Банка ДСК вие получавате висок размер на финансиране:
- При превод на трудово възнаграждение по сметка в банката, въз основа на сключен договор с работодателя ви или индивидуален превод, получавате до 10 000 лева/5000 евро без поръчители и дълъг срок на погасяване до 10 г., независимо от размера на кредита;
- В случай, че ви е необходим по-голям размер, Банка ДСК предоставя финансиране до 35 000 лева/17 500 евро с обезпечение поръчителство;
- Ползвате конкурентен лихвен процент, като заплащате минимални такси за разрешаване и управление на предоставените кредити.
Друга възможност за финансиране от Банка ДСК са изгодните за клиента кредитни карти с револвиращ кредит, които банката предлага - Master Galaxy, Visa Galaxy, MasterCard Gold и Visa Gold.
C тях вие получавате следните предимства:
- Кредитът е без краен срок на погасяване;
- Револвиране по всяко време;
- Минимална ежемесечна дължима сума;
- Лихва само върху усвоената част;
- Бонусна програма за намаляване на лихвата;
- Възможност за увеличаване на достъпната наличност - чрез собствени средства;
- Собствените средства не се олихвяват;
- Промоционална кампания до 31.05.2009 г. за използване на кредитни и дебитни карти Visa на ПОС на търговец с възстановяване по сметките на клиентите на 1% от стойността на транзакциите, извършени през предходната седмица.
Банка ДСК предлага най-богата гама с възможности за финансиране чрез жилищни и ипотечни кредити:
- Кредити за покупка, строителство, довършителни работи или подобрения на жилищни и нежилищни имоти;
- Ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди, включително и за инвестиране в имот;
- Кредит за рефинансиране и консолидиране на кредити към банковата система и други финансови институции, както и други дългове. С този кредит могат да се издължават потребителски кредити, задължения за комунални услуги, данъчни задължения, дължими на годишна база;
- Банка ДСК предлага допълнителна възможност да се ползват многократно средствата от жилищен или ипотечен кредит в рамките на направените погашения по кредита в зависимост от личните потребности, желания и финансови планове на кредитоискателите.
Банка ДСК предлага широка гама от продукти и услуги, които предлагат изключително много предимства на клиентите:
- Не заплащат такси за откриване на разплащателна сметка, за издаване, преиздаване и обслужване на международната си дебитна карта;
- Възможност да се спести чакането на опашки и да не се мисли за датите и периодите на месечните плащания. Банката поема грижата да заплаща данъци, такси, както и сметки за ток, парно, телефон, кабелна телевизия и други услуги при достатъчна наличност по сметка на клиента. Необходимо е само клиентът да подаде еднократно съгласие за директен дебит и да представи документ за последната платена фактура.
- Имат безплатен достъп до електронните канали за информация на банката - ДСК ДИРЕКТ, и възможност да извършват разплащания чрез корпоративната интернет страница на банката, без да посещават банковите офиси;
- Получават помощ при нужда от CALL CENTER на банката w 0700 10 375, където специалисти са на разположение 24 часа в денонощието от всяка точка на света, както и SMS съобщения за всяко постъпление и теглене от техните сметки;
- Банка ДСК е модерна финансова институция, която предлага на своите клиенти съвременни финансови решения, добро индивидуално отношение и модерни финансови продукти. Ето защо в условията на високата междубанкова конкуренция Банка ДСК остава „Най-добрата банка в България".


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon