новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК пусна разплащателна сметка с лихви в евро и лева


Банка ДСК вече предлага на клиентите си ¬ пълнолетни местни и чуждестранни лица, разплащателна сметка с диференцирано олихвяване в евро и лева. Лихвеният доход е до 3,30% в лева и 2,50% в евро. това съобщиха от финансовата институция, ръководена от Виолина Маринова.
Лихвата се капитализира по сметката в края на всеки календарен месец. Титулярите на разплащателна сметка с диференцирано олихвяване получават безплатна дебитна карта Maestro или Visa Electron. Новата разплащателна сметка дава възможност за погасяване на кредит към банката, безкасово плащане на задължения и сметки, банкиране чрез платформата "ДСК Директ", както и да се извършват автоматични трансфери от и по други сметки, открити в трезора.
От 30.03.2007 г. лихвите на банката по новооткрити безсрочни влогове в евро и щатски долари са до 1,20%.
Печалбата след облагане с данъци на Банка ДСК, през четвъртото тримесечие на 2006 г. се е увеличила с 42.6% на годишна база, сочат данните.
Печалбата преди облагане с данъци е с 41.7% по-висока от съответния период на миналата година. Годишното нарастване на кредитите като цяло е 18.2% , а делът на корпоративните кредити е 29.1%, което означава нарастване с 8.2% за периода и 59.9% на годишна база. Така банка ДСК запази водещата си позиция на пазара на услуги за граждани .
През четвъртото тримесечие на 2006 г. ОТП Груп, собственик на Банка ДСК, също запази пазарните си дялове в основните категории ¬ общо активи с 24.7%; общо кредити ¬ 20.6%. Позициите є в кредитирането на граждани остана на същите нива, а ръст отбелязаха потребителските кредити в чуждестранна валута, сочат предварителните отчети на групата.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon