новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК пусна €30 млн.от ЕИБ изгодно за фирмите

Банка ДСК пусна 30-те млн. евро заем от ЕИБ при изгодни за фирмите условия, съобщиха от трезора, собственост на унгарската ОТП, управляван от Виолина Маринова. Със специална грижа за този сегмент клиенти, Банка ДСК продължава срока на промоционалната лихвена кампания по новоразрешавани кредити в лева и евро, и при продължаване срока на кредитни линии и кредити-овърдрафт в лева и евро на малки и средни предприятия и микропредприятия с бизнес и финансова история.
Благоприятните условия за малките и средни предприятия се предлагат в светлината на договора за глобален заем между Банка ДСК и Европейската инвестиционна банка .
Това е първият подобен заем, който ЕИБ предоставя на най-голямата българска банка. Кредитът в ще бъде използван за финансиране на средно- и дългосрочни инвестиционни проекти в сектора на малките и средните предприятия в България, както и на общински инфраструктурни проекти у нас.
Промоционалната лихва е от 7,5% и е валидна за първата година от изплащането на кредита. Промоцията е в сила до края на 2006 г.
В периода на промоцията при кандидатстване за нов кредит, клиентите получават и допълнителна отстъпка - освобождават се от такса за разглеждане искането за кредит.
Междувременно стана ясно, че Банка ДСК е въвела промоционални условия по срочните валутни влогове, като увеличава с до 1% лихвата по тях. Подобрените условия важат за всички новооткрити влогове до края на този месец, уточниха от финансовата институция. Условието е гражданите да се възползват от по-високите лихви е да си направят срочен влог в евро или щатски долари. Минималната сума за откриване е 500 валутни единици, посочиха от трезора.
Увеличението е до 1 на сто и се определя в зависимост от размера на сумата и срока. Промоционалната лихвена надбавка ще се изплаща за първоначално договорения срок на влога, уточниха от Банка ДСК. По-високият процент важи за 1, 3, 6 и 12- месечен влог. Така например, за открит едномесечен влог с начална сума 500 евро, лихвата за периода става от 1.75 на 2.25%. При едногодишния влог за същата сума процентът скача от 2.35 на 3.35 на сто.
Валидни остават извън тези промоционални условия всички други за откриване на стандартните спестовни срочни продукти на банката. При тях минималната сума е по-ниска от тази в промоцията - 100 евро или щатски долари. Освен това, финансовата институция дава възможност за спестяване и в други валути - швейцарски франкове и английски лири.
За откриването, обслужването и закриването на срочен влог от трезора не се събират такси, посочват от трезора. Освен това, спестовният продукт може да бъде управляван както лично, така и от пълномощник. От друга страна, влогът може да бъде ползван като обезпечение за теглене на заем. Трезорът дава възможност да се довнасят суми по всяко време.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon