новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК стартира пета кампания за продажба на смесен депозит „ДСК Възможност”

На 15.10.2012 г. Банка ДСК, заедно със стратегическия си партньор Групама Животозастраховане, започва продажбата на смесен депозит „ДСК Възможност” за пети път.

Титуляри по срочен депозит „ДСК Възможност” могат да бъдат пълнолетни и непълнолетни местни или чуждестранни физически лица. Условието за откриване на депозита е клиентът да инвестира 50% от разполагаемата сума в срочен влог „ДСК Възможност” в евро за срок от три месеца и 50% в застраховка „Живот, свързана със структуриран бонд”, като титулярът на срочния влог и застраховащият са едно и също лице.
Депозитът се открива в евро при минимална сума за откриване (50% от общата инвестиция) 400 евро и срок на влога 3 месеца, като след изтичане на договорения срок влогът се трансформира в стандартен срочен влог за 3 месеца в евро при действащия към датата на трансформирането лихвен процент, съгласно  Лихвения бюлетин на Банката.
Стандартният лихвен процент за 3-месечен срочен влог в евро „ДСК Възможност” е 1,95% с възможност за допълнителна доходност от 2,70%. Условията за получаване на допълнителната доходност са към падежната дата на срочния влог титулярът да не е анулирал закупената застраховка „Живот, свързана със структуриран бонд” и събраната нетна застрахователна премия да е инвестирана от Групама Животозастраховане в структуриран бонд, емитиран от Банка ОТП. Лихвата се изплаща на падеж чрез капитализиране, а допълнителната доходност се изплаща само за първия срок на влога.

Кампанията ще продължи до 14.12.2012 г.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon