новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК стартира частно банкиране

В обновената сграда на ул. "Калоян" №1 отваря врати обособена ВИП зона за частно банкиране в Регионален център "София Запад".

Това е най-модерната сграда на Банка ДСК, където се помещават Регионален център "София Запад", Софийски корпоративен център и Направление "Корпоративно банкиране" на Банка ДСК.

Банка ДСК стартира собствена стратегия за частно банкиране, която има следните акценти:

Изучаване на нуждите на първокласните си клиенти за доразвиване на продуктите, които ще удовлетворят нуждите им;

Индивидуално предлагане на решения;

Персонално отношение към клиентите от страна на специално обучени референти;
Преустройството на сградата цели предоставяне на максимални удобства , по-директен достъп на клиентите до банковите услуги и по-високо качество на предлаганите услуги, както и нов индивидуален подход в обслужването на първокласните клиенти физически лица.

Изцяло ремонтирана и обновена, сградата пресъздава визията на собственика ОТП Банк за модерно банково обслужване и възпроизвежда корпоративните стандарти за пространствена организация на сградите.
Сградата на ул. "Калоян" 1 е построена като банкова сграда през 1941 година и е била част от архитектурен ансамбъл в квартала на Търговския дом.

Сега в сградата на Регионален център "София-Запад" на Банка ДСК се предлагат всички услуги на съвременното банкиране. Първият етаж на сградата е изцяло обособен за продажба на кредитни продукти, включващи както кредити за граждани, за малкия и средния бизнес и за корпоративните клиенти.
На втория етаж се предлагат продуктите по разплащанията, влогове и депозити, продажба на дебитни и кредитни карти, овърдрафт.

Предоставянето на перфектно и цялостно финансово обслужване на настоящите и бъдещи клиенти е част от стратегията за създаване и поддържане на профила на убедения и лоялен клиент на Банка ДСК.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon