новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК създава ново специализирано дружество

Банка ДСК създаде ново дъщерно дружество - ДСК Бул-Проджект. То следва модела и ще използва опита на ОТП Хунгаро Проджект – специализирано дружество на едноличния собственик на Банка ДСК, унгарската финансова Група ОТП.
С помощта на финансовия ресурс на Банка ДСК дружеството има за цел да предоставя консултантски услуги.. Новосъздаденото дружество ще подпомага фирмите и общините в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове при разработване на необходимата документация, свързана с кандидатстването и оценката на бенефициентите. Дружеството ще осигурява подкрепа и за осигуряване на банково финансиране на одобрени инвестиционни проекти на фирми, потенциални получатели на структурни фондове.
Обхватът на потенциалните ползватели на средствата по оперативните програми на ЕС е широк - различни структури от държавната администрация на централно, областно и общинско ниво, съдебната система, изпълнителни агенции, университети, неправителствени организации, общини, сдружения на общини, Ви К дружества, МСП, големи фирми и др.
Банката е разработила няколко кредитни продукта:
-ДСК ЕВРОСТАРТ - Кредит за пред-проектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС и ДБ.
-ДСК ЕВРОМОСТ - Кредит за реализиране на проекти, финансирани от ЕС и ДБ.
-ДСК ЕВРОПРОЕКТ - Кредит за съфинансиране на проекти, одобрени по програми на Европейския съюз.
-ДСК ЕВРОФИНАЛ - Кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС и ДБ.
ДСК Бул-Проджект е в процес на изграждане на мрежа от подизпълнители и партньори при разработването и изпълнението на проекти. С тази цел дружеството провежда преговори и подготвя за сключване споразумения с потенциални организации – партньори, които да установят рамката на сътрудничеството между тях и ДСК „Бул-Проджект” ООД .
Банка ДСК и Българска стопанска камара /БСК/ вече подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на създаването и развитието на бизнеса и производството, за стимулиране на иновационните и технологичните процеси в страната, както и за ефективно участие в процесите по усвояване на средства от европейските фондове.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon