новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК създаде консултантско дружество

Банка ДСК създаде ново дъщерно дружество - ДСК Бул-Проджект, съобщиха от банката, ръководена от Виолина Маринова. С помощта на финансовия ресурс на Банка ДСК - трезорът с най-широка клонова мрежа в страната, дружеството има за цел да предоставя консултантски услуги и определено ще бъде допълнително предимство за бизнеса в България, казаха от финансовата институция.
Новосъздаденото дружество ще подпомага фирмите и общините в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове посредством висококвалифицирани консултации при разработване на необходимата документация, свързана с кандидатстването и оценката на бенефициентите. ДСК Бул-Проджект ще оказва подкрепа за осигуряване на банково финансиране на одобрени инвестиционни проекти на фирми, потенциални получатели на структурни фондове.
Дружеството следва модела и ще използва опита на ОТП Хунгаро Проджект - специализирано дружество на едноличния собственик на Банка ДСК, унгарската финансова Група ОТП.
Обхватът на потенциалните ползватели на средствата по оперативните програми на ЕС е изключително широк - различни структури от държавната администрация на централно, областно и общинско ниво, съдебната система, изпълнителни агенции, университети, неправителствени организации, общини, сдружения на общини, ВиК дружества, малки и средни предприятия, големи фирми и др.
В процеса на усвояване на средствата от европейските фондове, който е свързан с разработването на проекти и произтичащите от това дейности и разходи, Банка ДСК и дъщерното є дружество ДСК Бул-Проджект ООД, ще участват активно в консултирането, разработването на документацията, кредитирането и управлението на конкретни проекти на свои настоящи и потенциални клиенти.
За постигане на набелязаната цел в Банка ДСК са разработени следните кредитни продукти: ДСК ЕВРОСТАРТ - кредит за пред-проектни дейности и подготовка за участие в търгове по програми, финансирани от ЕС и ДБ; ДСК ЕВРОМОСТ - кредит за реализиране на проекти, финансирани от ЕС и ДБ; ДСК ЕВРОПРОЕКТ - кредит за съфинансиране на проекти, одобрени по програми на Европейския съюз; ДСК ЕВРОФИНАЛ - кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС и ДБ.
В добавка на това, ДСК Бул-Проджект е в процес на изграждане на мрежа от подизпълнители и партньори при разработването и изпълнението на проекти. С тази цел дружеството провежда преговори и подготвя за сключване споразумения с потенциални организации - партньори, които да установят рамката на сътрудничеството между тях и ДСК "Бул-Проджект" ООД във връзка с разработване и управление на проекти по европейските фондове и програми.
Банка ДСК и Българска стопанска камара (БСК), вече подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на създаването и развитието на бизнеса и производството, за стимулиране на иновационните и технологичните процеси в страната, както и за ефективно участие в процесите по усвояване на средства от европейските фондове.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon