новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК със сертификат за сигурност на информацията при разплащания с банкови карти

Той осигурява защита срещу финансови загуби и загуба на доверие
Банка ДСК успешно премина процеса по сертифициране за сигурност на информацията при разплащания с банкови карти. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) представлява стандарт за сигурност за търговци и процесори на платежни карти. Стандартът е разработен с цел подобряване на защитата на обменяните и съхраняваните данни и чувствителна информация, свързани с банкови карти, както и постигане на единни критерии за сигурност на данни. Банка ДСК е в пълно съответствие с дванадесетте изисквания на PCI DSS, сред които са изграждане и поддържане на сигурна мрежа, защита срещу кражба на данните, разработване и поддържане на програма за управление на уязвимите места, прилагане на строги мерки за контрол на достъпа, редовно наблюдение и тестване на мрежата и поддържане на политика за информационна сигурност.

С придобития PCI DSS сертификат Банка ДСК повишава сигурността и осигурява защита на клиентските данни. По-голяма защита се предоставя и на търговците с инсталирани ПОС терминали на банката, които, използвайки сертифицирана финансова институция, могат да гарантират на своите клиенти защита срещи компрометиране на данните им.

Придобитият от Банка ДСК сертификат предпазва от евентуален пробив в сигурността на инфраструктурата на Банката. Сертификатът осигурява защита срещу финансови загуби и загуба на доверие в картите с нейния бранд, както и срещу загуба на репутация за банката.

Правилата, свързани със стандарта, се обновяват постоянно, а банката има постоянен ангажимент да следи за редовното спазване на изискванията за съответствие с PCI DSS.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon