новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК със специализиран продукт за земеделски стопани

Банка ДСК предоставя преференциални условия по разплащателни сметки на клиенти - земеделски стопани, които ще получават целеви помощи от европейските фондове.
За първите три години след присъединяването ни ЕС ще предостави финансова подкрепа за българските фермери на обща стойност от 1,5 милиарда евро.  За да могат да се усвоят тези средства, земеделските стопани - юридически и физически лица,  трябва да си открият разплащателна сметка в лева.

Банката открива разплащателни сметки в лева с диференцирано олихвяване, предназначени както за физически лица, така и за бизнес клиенти, като им предлага възможност да получат по-висока доходност: средствата, постъпили по специалната разплащателна сметка, ще получават лихва до 2% в зависимост от сумата - до 1 000 лв., от 1 001 до 5 000 лв.,  над 5 000 лв. Разплащателните сметки за земеделски стопани са освободени от такса поддържане и обслужване.

Към разплащателните сметки в лева на земеделските стопани – физически лица,  Банката предоставя дебитни карти – Maestro или Visa Electron, които са освободени от такса теглене на пари в брой от банкоматите на Банка ДСК за срок до 31.12.2008 год.
Към разплащателните сметки в лева на земеделските стопани – бизнес клиенти, се предоставят дебитни карти Visa Business Electron/Maestro Business на лицата, имащи право да се разпореждат със средства от сметката на титуляра, като картите са освободени от такса теглене на пари в брой от банкомати на Банка ДСК за срок до 31.12.2008 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon