новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с консултантско дружество за европари

Банка ДСК създаде ново дъщерно дружество - "ДСК Бул-Проджект". То следва модела и ще използва опита на ОТП "Хунгаро Проджект" - специализирано дружество на едноличния собственик на Банка ДСК, унгарската финансова група ОТП.
С помощта на финансовия ресурс на Банка ДСК дружеството ще предоставя консултантски услуги, което е предимство за бизнеса в България. Новосъздаденото дружество ще подпомага фирмите и общините в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове. За целта се осигуряват висококвалифицирани консултации при разработване на необходимата документация, свързана с кандидатстването и оценката на бенефициентите и подкрепа за осигуряване на банково финансиране на одобрени инвестиционни проекти на фирми, получатели на структурни фондове. Банката създава и три вида кредити, свързани с проекти, финансирани от ЕС. "ДСК Бул-Проджект" е в процес на изграждане на мрежа от подизпълнители и партньори при разработването и изпълнението на проекти. Миналата седмица ОББ обяви също намерението си да подпомага МСП при усвояване на средства от ЕС. За разлика от ДСК тя подписа договори за сътрудничество с 15 консултативни компании.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon