новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с кредитна линия за целево финансиране на МСП

По силата на подписания договор с Българска банка за развитие АД Банка ДСК предоставя инвестиционни и оборотни кредити за малкия и среден бизнес при предварително договорени  преференциални  ценови условия:
- Вид на кредита – стандартен и/или кредитна линия
- Вид валута – BGN;
- Размер на експозиция – до 2 000 000 (два милиона) лева към отделен кредитополучател и/или свързани с него лица;
- Лихва – 7%;
- Такси:
- без такса за разглеждане на искане за кредит;
- такса управление – в размер на 0,5% годишно

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon