новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с нова промоция по депозити

 Петър ГЕЦОВ
 
Национална промоционална кампания "ДСК Темпо " по срочни депозити в лева стартира вчера Банка ДСК. От предложението могат да се възползват както нови, така и настоящи клиенти на финансовата институция. За първите три месеца клиентът получава промоционална висока лихва, като лихвеният процент е диференциран в зависимост от остатъка по сметката. За суми между 300 и 9999,99 лв. лихвата възлиза на 8% на годишна база, за суми между 10 000 и 24 999,99 лв - 9% годишно, а за суми от и над 25 000 лв. -10% годишно. През тези
първи три месеца на договорения срок се допуска довнасяне на суми по всяко време. Срокът за включване в промоцията е 9 септември. Впоследствие клиентите имат възможност да се възползват от друг промоционален продукт - срочен депозит с нарастваща лихва "ДСК Спектър плюс" за 9 месеца, които са разделени на три периода по три месеца и се олихвяват с по-високи лихвени проценти от тези за стандартния депозит "ДСК Спектър". През първия и втория тримесечен период лихвата е с бонус 1%, а през третия добавката е 2% до 9,25%.


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon