новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК с нови условия по шест месечните депозити

Започва промоционалната кампания „ДСК Темпо – есен 08”
Банка ДСК започва от днес до 31.12.2008 г. промоционална кампания „ДСК Темпо – есен 08” по шестмесечни срочни влогове в лева и евро на физически лица.
Титуляр на депозита може да бъде всяко пълнолетно лице, като минималните суми за откриване са 1 000 лева или 1 000 евро.
Влоговете по тази промоционална кампания ще бъдат с по-високи лихвени нива през първоначално договорения шестмесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент при влог в лева варира от 9 до 9,50%. При депозит в евро, също в зависимост от неговия размер, лихвените нива са от 7 до 7,50%. По всяко време клиентът може да довнася суми по своя влог – в наличност или чрез безналичен превод от сметки, открити в Банката.
Промоционалната лихва важи само за първия шестмесечен срок и се изплаща в края на договорения срок чрез капитализиране. След изтичане на първоначалния срок влогът става стандартен 6-месечен срочен депозитът с капитализиране на лихвата и се олихвява с действащите към момента лихвени проценти, съгласно Лихвения бюлетин на банката.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon