новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

БАНКА ДСК с ново поколение спестовни продукти

От 01.11.2006 год. Банка ДСК предлага на своите клиенти два нови продукта - Смесен депозит „ДСК Везни” и Смесен депозит „ДСК Ефект”.
Смесеният депозит „ДСК Везни” е съчетание между срочен депозит в Банка ДСК и инвестиция в Договорен фонд на „ДСК Управление на активи”.

Смесеният депозит „ДСК Ефект” е уникален за българския банков пазар и представлява комбинация между три продукта на финансовата група – срочен депозит в банката, инвестиция в Договорен фонд на „ДСК Управление на активи” и осигуряване в Доброволен пенсионен фонд на ПОК „ДСК-Родина”.

Срочните депозити се откриват за срок от 6, 12, 24, 36 и 60 месеца в левове, евро и щатски долари, като минималната сума е 1 000 единици. Освен стандартните лихвени проценти по депозитите, клиентите получават и допълнителен лихвен бонус до 0,30%.

С тези продукти Банка ДСК предлага на клиентите си със свободни средства нова, съвременна форма за спестяване  и увеличаване на парите им, при която се съчетава оптимална възвращаемост на средствата с умерен риск.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon