новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК с нов депозит за бизнес клиенти

Банка ДСК предлага нов депозитен продукт за бизнес клиенти - двумесечен депозит „Бизнес Спектър". Минималната сума за откриване на депозита е 20 000 лв. или 10 000 евро. Двумесечният срок на продукта „Бизнес Спектър" е разделен на шест десетдневни лихвени периода, за всеки от които се прилага индивидуална лихва, нарастваща за всеки следващ 10-дневен период. Лихвата, начислена за всеки изтекъл 10-дневен период, се превежда авансово по разплащателната сметка на клиента преди изтичане на общия срок на депозита. При предсрочно закриване на депозита по искане на клиента той губи само текущо начислената лихва за последния, все още не приключил 10- дневен лихвен период.

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon