новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с нов продукт за корпоративни клиенти

Банка ДСК стартира продажбата на нов продукт за корпоративни клиенти – кредитна линия с погасителен план.

Финансирането се предоставя за оборотни средства, като се договарят размерът и крайният срок, в рамките на които кредитът се усвоява и погасява. Погасената част от кредитната линия се счита предоставена за повторно усвояване.


Срокът на кредита е до 60 месеца с възможност за продължаване на ползването, след преценка на финансовото състояние на всеки 12 месеца. Продължаването се извършва без подписване на анекс към основния договор. При преустановяване ползването на кредитната линия погасяването се извършва по предварително договорен погасителен план.


Продължаването на ползването на кредитната линия се допуска на основание писмено искане от кредитополучателя и представяне на всички необходими документи за одобрението му най-малко 1 месец преди изтичането на всеки 12-месечен период.

Лихвените условия са съгласно действащия лихвен бюлетин на Банката.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon