новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с нов специализиран продукт за общини и областни администрации

От януари 2007 година Банка ДСК започва кампания по прилагане на индивидуален подход към своите клиенти – общини и областни администрации.  Израз на специфичния подход  е обособяването на общините и областните администрации в самостоятелна клиентска група с индивидуални лихвени условия. 
Новите лихвени условия са приложими по бюджетните, извънбюджетните, набирателните, разплащателните и депозитните сметки  на клиентската група, като подходът е различен според вида на сметките.

Спецификата на продукта се състои в диференциация на приложимия лихвен процент според размера на остатъчните салда. В резултат на новата си лихвена политика Банката дава възможност на своите клиенти - общини и областни администрации, да оптимизират лихвения си доход. Този подход,  съчетан с добро обслужване, основано на дългогодишния опит и традиции, несъмнено ще допринесе за максимална удовлетвореност от избора на Банка ДСК като обслужваща банкова институция.

 


 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon