новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с нов срочeн депозити за бизнес клиенти

Минимална сума за откриване на депозита е 20 000 лв. или 10 000 евро
Банка ДСК предлага нов депозитен продукт за бизнес клиенти – двумесечен депозит „Бизнес Спектър”.
Минимална сума за откриване на депозита е 20 000 лв. или 10 000 евро.
Двумесечният срок на продукта „Бизнес Спектър” е разделен на шест десетдневни лихвени периода, за всеки от които се прилага индивидуална лихва, нарастваща за всеки следващ 10-дневен период.
Лихвата, начислена за всеки изтекъл 10-дневен период се превежда авансово по разплащателната сметка на клиента, преди изтичане на общия срок на депозита.
При предсрочно закриване на депозита по искане на клиента той губи само текущо начислената лихва за последния, все още не приключил 10- дневен лихвен период.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon