новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с промоционални лихви за срочни депозити

   
Банка ДСК започва нова кампания по срочни депозити с промоционални лихви, съобщиха от финансовата институция за DeltaNews.Кампанията е предназначена както за физически лица, така и за фирми. Тя ще продължи 1 месец от 30 май до 30 юни 2009 г. включително.Всички новооткрити през този период срочни депозити за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, а така също и едномесечни виртуални срочни депозити в лева, евро и щатски долари за физически лица са с по-високи лихви.
Сума за откриване
Минималната сума за откриването на промоционалните депозити за физически лица е 250 лв., евро или щатски долари. За Малки и средни предприятия първоначалната вноска трябва да бъде 1 000 лв., 5000 евро или 500 долара. За корпоративни клиенти минималната сума за откриване на депозит възлиза на 10 000 лв., 5 000 евро или 10 000 долара.
Лихвите
Лихвите за левови депозити варират от 6.10 % при едномесечен депозит за суми до 30 000 лв, до 9.30 % за 12-месечен депозит за суми от и над 30 000 лв. При депозити в евро лихвите започват от 5% при едномесечен депозит за суми до 30 000 евро и стигат до 7.80% за 12-месечен депозит за суми от и над 30 000 евро. За спестявания в щатски долари лихвата започва от 2.90% за едномесечен депозит на суми до 30 000 и възлиза на 4,75% при 12-месечен депозит за суми от и над 30 000 долара.
Виртуални депозити
При едномесечните виртуални срочни депозити за физически лица промоционалният лихвен процент в лева се движи от 3% при суми до 100 лв. до 7,25% за суми над 50 000 лв. За депозити в евро този диапазон е между 2,50 % при суми до 100 евро и 5.80 % за над 50 000 евро влог. При виртуални едномесечни депозити в щатски долари лихвеният процент варира от 1,70% за суми под 100 щ.д. до 3,95 %, ако депозитът надхвърля 75 000 щатски долари.Срочните депозити могат да се откриват чрез внасяне на суми в наличност или чрез тяхното прехвърляне от спестовни влогове или разплащателни сметки, открити в банката.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon