новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК с промоция за фирми

Банка ДСК с гл. изп. директор Виолина Маринова започва промоционална кампания по новооткри-вани тримесечни срочни депозити в левове и евро за микро, малки и средни предприятия. Тя ще продължи до края на август тази година. Лихвените нива ще бъдат по-високи през първоначално договорения тримесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент при влог в левове варира от 5.8 до 6.1%, като промоционалната надбавка е 2.05 пункта към действащите по лихвения бюлетин проценти. При новооткрит депозит в евро нивата са от 4 до 4.4%. Минималната сума за откриване в левове е 1000 лв., а в евро - 5000 EUR. след изтичане на първоначално договорения тримесечен срок депозитът за микро, малки и средни предприятия ще бъде олихвяван по действащите лихвени нива съгласно Лихвения бюлетин на Банка ДСК.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon