новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК с промоция на фирмени депозити

Банка ДСК стартира промоционална кампания по новооткрити 3-месечни срочни депозити в левове и евро за микро-, малки и средни предприятия. Промоцията е валидна от 9 юни до 31 август, съобщиха от трезора.
Депозитите ще бъдат с по-високи лихвени нива през първоначално договорения тримесечен срок. В зависимост от размера на открития депозит лихвеният процент при влог в левове варира от 5,8 до 6,1%, като промоционалната надбавка е 2,05 пункта към действащите по лихвения бюлетин лихвени проценти.
При новооткрит депозит в евро, също в зависимост от неговия размер, лихвените нива са от 4,0 до 4,4 процента, като промоционалната надбавка в този случай е 1,8 пункта.
Минималните суми за откриване на тримесечен срочен депозит в левове е 1000 лева, а в евро - 5000 евро.
След изтичане на първоначално договорения тримесечен срок депозитът за микро-, малки и средни предприятия ще бъде олихвяван по действащите лихвени нива съгласно лихвения бюлетин на Банка ДСК.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon