новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК увеличава лихвите за новооткрити спестовни и срочни влогове

От 15 май 2006 год. Банка ДСК увеличава лихвите за новооткрити спестовни и срочни влогове:
- Безсрочни влогове до 4 999 лева – увеличение с 0,25%;
- Безсрочни влогове над 5 000 лева – увеличение с 0,75%
- Спестовна сметка “Мотив” – за суми над 10 000 лева - увеличение с 0,4%
-Срочни влогове за 1, 3, 6 и 12 месеца в щатски долари – увеличение до 0,45% в зависимост от срока на влога
По повод с Международния ден на детето – 1 юни, за всеки новооткрит детски влог в клоновете на Банката през период от 1 до 30 юни ще има бонус в размер на 0,50% увеличение на лихвата, която детето ще получава до съществуването на влога.
За всеки новооткрит срочен влог в лева през периода от 1 до 30 юни 2006 год., Банка ДСК дава надбавка към лихвата:
- За 3 месеца – 1%
- За 6 месеца – 2%
- За 12 месеца – 4,5%
Надбавката към лихвата се изплаща за едномесечен период от датата на откриване и важи за срочни влогове, открити със сума не по-малка от 500 лева.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon