новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК увеличава лихвите по безсрочни влогове и сметката "Мотив"

От 3 ноември т.г. Банка ДСК увеличава лихвите по новооткритите безсрочни влогове в лева и евро и по спестовните сметки с растяща доходност „Мотив” в лева.

Промоцията е в сила до 31 декември 2005 г. , като единственото условие е безсрочният влог да бъде открит с минимум 1000 лв. или 500 евро, докато за "Мотив” се запазва обичайната минимална сума за откриване от 100 лв.

Промоционалната лихвена надбавка по безсрочните влогове в лева е 0,5 пункта и ако например в депозита си клиентът  има наличност между хиляда и пет хиляди лв., тогава лихвеният процент вместо досегашния 1,75 става 2,25%. По безсрочните влогове в евро промоционалната лихвена надбавка възлиза на 0,3 пункта над досегашния един процент.

Спестовната сметка „Мотив”  в лева и евро осигурява по-висока доходност от лихви и може да се използва за залог и обезпечение. По сметка "Мотив" могат да се внасят и теглят суми във всеки офис на Банката, без ограничение в броя на вноските и входящите преводи. По сметката могат да постъпват средства чрез касови или безкасови вноски, както и чрез автоматичен трансфер на суми от разплащателна сметка, открита в банката. Лихвата се капитализира в края на всяко календарно тримесечие.

Промоционалните лихвени равнища в случая важат за „Мотив” в лева и лихвеният процент при тях ще варира от 1,70% при остатък в сметката между 100 и 1 000 лв. до 3,40 процента при остатък над 5 000 лв.

Новата промоционална лихва на Банка ДСК ще се изплаща за едногодишен период от датата на откриване на безсрочния влог или съответно на спестовната сметка „Мотив”. След това ще се прилагат действащите в момента лихвени проценти и диапазони на олихвяване.

                  

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon