новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК увеличава размера на потребителските кредити

Банка ДСК увеличи размера на отпусканите потребителски кредити с 5 000 лв.

Максималният размер на кредита за текущо потребление и кредитни карти, обезпечени с поръчителство, се увеличава от 30 000 на 35 000 лева или тяхната валутна равностойност при самостоятелно удостоверяване на дохода. При присъединяване на съдлъжник максималният размер на кредита възлиза на 70 000 лева.

Клиентите на банката са облекчени и със срока за издължаване на стандартните кредити, който става  10 години.  Банката увеличи и срока за издължаване на кредитите за финансиране на проекти за енергийна ефективност от 5 години  на 8 години

Познатият на клиентите на Банка ДСК  „Бърз потребителски кредит” отпада от гамата на потребителските кредити. На негово място се въвежда «Потребителски кредит без обезпечение» с нов максимален размер на необезпечена експозиция от 15 000 лева.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon