новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК увеличи размера на заемите

Банка ДСК увеличи размера на отпусканите потребителски кредити с 5 хил. лв. Така максималният размер на кредита за текущо потребление и кредитни карти, обезпечени с поръчителство, се увеличава от 30 на 35 хил. лв. или тяхната валутна равностойност.
При присъединяване на съдлъжник максималният размер на кредита възлиза на 70 хил. лв. Клиентите на банката са облекчени и със срока за издължаване на стандартните кредити, който става до 10 години. Трезорът с главен изпълнителен директор Виолина Маринова увеличи и периода за издължаване на кредитите за финансиране на проекти за енергийна ефективност от 5 на 8 години. Продуктът Бърз потребителски кредит отпада от гамата на потребителските заеми, но на негово място се въвежда Потребителски кредит без обезпечение с нов максимален размер на необезпечена експозиция от 15 хил. лв.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon