новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК увеличи размера на кредитите за малки и средни предприятия до 400 000 лв.

Притежавайки най-голямата мрежа от клонове, офиси и представителства - над 20-процентов дял в клоновата мрежа на банките в България, Банка ДСК има сериозна инфраструктура за обслужване на малкия и среден бизнес. Тя добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване на МСП в цялата страна. Банката има традиционно силни пазарни позиции като партньор на малки и микро предприятия. Тя се стреми към гъвкаво предлагане на продукти, за да покрива комплексно нуждите на фирмите от финансиране и консултиране.
Банка ДСК цени предприемчивостта и гъвкавостта, които са необходими за развитието на малкия и средния бизнес, като осъзнава огромната му роля за националната икономика. Като традиционен партньор в развитието на малкия и среден бизнес, Банка ДСК предлага изгодни условия за финансиране на инвестиционни проекти или допълване на оборотни средства на малки и средни предприятия.

В тази връзка от март 2007 година Банка ДСК увеличава максималния размер на кредитите за малки и средни предприятия до 400 000 лева.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon