новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК финансира студентски проекти

Банка ДСК и Националното представителство на студентските съвети в Република България (HПСС) подписаха в София договор за сътрудничество.
Съгласно договора, Банка ДСК ще участва с известно съфинансиране в проекти с културна, образователна, спортна , развлекателна и друга насоченост на НПСС. Банката ще информира също така представителите на студентите за сключваните от нея договори за ко-бранд с ВУЗ-овете в България. Добре известна вече е ко-брандираната карта DSK-ISIC, която съчетава в себе си функционалните възможности на банковата карта Visa Electron и на студентската карта за намаления ISIC. Освен това най-голямата банка в България има сключени споразумения с 10 български университети за признаване на картата под името DSK-ISIC-UNI и като официална идентификационна карта на техните студенти.
На свой ред Националното представителство на студентските съвети ще популяризира още повече и по различни начини продуктите и услугите на Банка ДСК сред студентите и докторантите в България. Ще предостави също интернет връзка от своята страница към уеб-страницата на банката.
Договорът за сътрудничество бе официално подписан от Виолина Маринова, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор, и Диана Митева, изпълнителен директор на Банка ДСК, и от Даниел Йорданов, председател на НПСС.
Създадено по Закона за висшето образование през март 2000 г., НПСС обединява в своите редове 46 акредитирани ВУЗ в България, чиито делегирани представители избират всяка година изпълнителен съвет, който представлява и защищава интересите на българските студенти.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon