новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК ще подпомага общините при усвояване на средства

Банка ДСК ще подпомага общините при усвояване на средства от европейските фондове чрез разработване на специализирани продукти и услуги, които банката ще предоставя на общини и фирми. ДСК е създала специализирано координационно звено „Европейски фондове".
В процес на разработване са кридити за подготовка на проекти кредити за предвпрително мостово финансиране, кредити за собствено финансиране , кредити за изплащане на ДДС, издаване на банкови гаранции и др. Целта е да се подпомогнат кандидатите за безвъзмездна помощ в рамките на различните оперативни програми за развитие. Звеното е създадено по модела на специализираното дружество на финансовата група ОТП - ОТП Хунгаро Проджект, част от която е и Банка ДСК.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon