новини
Новини и уведомления
News image

Банка ДСК ще предоставя услугите си на клиентите на "Овергаз"


В резултат на постигната договореност между Банка ДСК и „Овергаз Инк” АД, Банка ДСК ще създаде органи-зация за банково обслужване на плащанията  на дължими суми за ползван природен газ от клиентите на дъщерните дружества на компанията..
Услугите предоставяни от Банка ДСК ще са достъпни във всеки офис на Банката на територията на цялата страна.
Клиентите ще имат възможност да изберат най- удобния за тях начин за заплащане на своите задължения.
В случай, че те са клиенти на Банка ДСК и имат открита разплащателна сметка или желаят да си открият та-кава ще имат възможност да се възползват от безплатното предложение на Банка ДСК – ДСК Директ. Чрез ДСК Директ клиентите ще могат да изберат да направят плащане чрез Интернет банкирането, като единствено въведат абонатният си номер. Всеки клиент на газоразпределителните дружества от групата на Овергаз, притежаващ банкова карта ще може да заплаща задълженията си на банкоматите на Банка ДСК абсолютно безплатно. Банка ДСК ще предложи на клиентите  да поеме грижата за заплащане на месечното им потребление автоматично от разплащателните им сметки.Необходимо е само клиентът да представи последна платена фактура и да даде писмено съгласие за директен дебит от своята разплащателна сметка.
Клиентите ще имат възможност  да платят и касово в офисите на Банка ДСК, след като съобщят своя абона-тен номер.
Банка ДСК и  „Овергаз Инк.” АД ще улеснят максимално своите клиенти, и те ще могат да заплатят сумата за ползван природен газ и на друг абонат в същото или в друго газоразпределително дружество.

  

 

Още новини

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

012 012

Намерете клон

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon