новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК ще предоставя услугите си на клиентите на "Овергаз"


В резултат на постигната договореност между Банка ДСК и „Овергаз Инк” АД, Банка ДСК ще създаде органи-зация за банково обслужване на плащанията  на дължими суми за ползван природен газ от клиентите на дъщерните дружества на компанията..
Услугите предоставяни от Банка ДСК ще са достъпни във всеки офис на Банката на територията на цялата страна.
Клиентите ще имат възможност да изберат най- удобния за тях начин за заплащане на своите задължения.
В случай, че те са клиенти на Банка ДСК и имат открита разплащателна сметка или желаят да си открият та-кава ще имат възможност да се възползват от безплатното предложение на Банка ДСК – ДСК Директ. Чрез ДСК Директ клиентите ще могат да изберат да направят плащане чрез Интернет банкирането, като единствено въведат абонатният си номер. Всеки клиент на газоразпределителните дружества от групата на Овергаз, притежаващ банкова карта ще може да заплаща задълженията си на банкоматите на Банка ДСК абсолютно безплатно. Банка ДСК ще предложи на клиентите  да поеме грижата за заплащане на месечното им потребление автоматично от разплащателните им сметки.Необходимо е само клиентът да представи последна платена фактура и да даде писмено съгласие за директен дебит от своята разплащателна сметка.
Клиентите ще имат възможност  да платят и касово в офисите на Банка ДСК, след като съобщят своя абона-тен номер.
Банка ДСК и  „Овергаз Инк.” АД ще улеснят максимално своите клиенти, и те ще могат да заплатят сумата за ползван природен газ и на друг абонат в същото или в друго газоразпределително дружество.

  

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon