новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК ще предоставя услуги на клиентите на "Овергаз"

 
В резултат на постигната договореност между Банка ДСК и „Овергаз Инк” АД, Банка ДСК ще създаде организация за банково обслужване на плащанията на дължими суми за ползван природен газ от клиентите на дъщерните дружества на компанията. Услугите, предоставяни от Банка ДСК, ще са достъпни във всеки офис на банката у нас. Клиентите ще имат възможност да изберат най-удобния за тях начин за заплащане на своите задължения. В случай, че те са клиенти на Банка ДСК и имат открита разплащателна сметка или желаят да си открият такава, ще имат възможност да се възползват от безплатното предложение на Банка ДСК – ДСК Директ. Чрез ДСК Директ клиентите ще могат да изберат дали да направят плащане чрез Интернет банкирането, като единствено въведат абонатният си номер, или да се обадят на телефон 0700 10 375, а служител на банката ще им помогне да извършат плащане на цената на селищен разговор. Всеки клиент на газоразпределителните дружества от групата на Овергаз, притежаващ банкова карта, ще може да заплаща задълженията си на банкоматите на банката безплатно. Кредитната институция ще предложи на клиентите да поеме грижата за заплащане на месечното им потребление автоматично от разплащателните им сметки. Необходимо е само клиентът да представи последна платена фактура и да даде писмено съгласие за директен дебит от своята разплащателна сметка. Клиентите ще имат възможност да платят и касово в офисите на банката, след като съобщят своя абонатен номер. Клиентите на банката и на "Овергаз" ще могат да заплатят сумата за ползван природен газ и на друг абонат в същото или в друго газоразпределително дружество.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon