новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ОТП е „Банка на годината в Унгария 2009” според британското списание The Banker

Банка ОТП бе обявена за „Банка на годината в Унгария 2009” в традиционния конкурс на авторитетното британско списание The Banker. За 14-и пореден път то излъчва победители в 144 страни по света. В тазгодишното издание на конкурса за редица държави не бяха излъчени победители.

Списание The Banker определя своите призьори на базата единствено на постиженията на конкретните банки през изтеклите 12 месеца, а не според техните исторически или доминиращи позиции на пазара.

Най-голямата унгарска банка, Банка ОТП, едноличен собственик на Банка ДСК, успя да реализира печалба през първата половина на 2009 г. , въпреки острата рецесия в Унгария и обезценяването с 25 % на форинта.

„В този контекст”, изтъква председателят и главен изпълнителен директор на Банка ОТП Шандор Чани, „още повече заслужава да се отбележи факта, че Банка ОТП успява да поддържа своята забележителна доходност и капиталова адекватност, които са на едно от най-високите нива в Европа, без външна помощ. Устойчивата ликвидна позиция на Банката е достатъчен буфер, за да посрещаме своите задължения”.

Банка ОТП, „Банката на годината в Унгария 2009”, се насочи бързо към намаляване на риска по нови кредити, като въведе по-строги критерии за тяхното отпускане, и намали дела на кредитите в чуждестранна валута. Същевременно Банка ОТП положи много усилия да подпомогне кредитополучателите чрез схеми за защита на длъжника и активни мерки за преструктуриране на заемите. Резултатите не закъсняха - цената на риска в кредитния портфейл на Банка ОТП вече беше показала през първото тримесечие на 2009 г. признаци на спад въпреки трудните икономически условия в Унгария. 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon