новини
Новини и уведомления
News image

Банка ОТП е най-добра в частното банкиране в Унгария

Заслужено признание и отличие от авторитетното британско списание „Euromoney”

Банка ОТП и по-специално нейно направление „Частно банкиране” бяха отличени с наградата за „най-добри услуги в сферата на частното банкиране в  Унгария” от престижното британско списание „Euromoney”.
„Euromoney” е едно от водещите специализирани финансови издания в света и публикува всяка година свое изследване на пазара на частното банкиране. Наградата се връчва след внимателна оценка на широка гама от количествени и качествени фактори, сред които обхвата и качеството на услугите, и ефективността на съотношението клиенти – банков консултант.
 
Частното банкиране на ОТП предлага една от най-широките продуктови гами на унгарския пазар. На клиентите се предлага „пазаруване на едно място” и пълна гама от консултантски услуги за уп-равление на недвижимо имущество, художествени колекции, юридически съвети и финансови оф-шорни сделки.
Отличието от сп. „Euromoney” е още по-ценно, като се има предвид, че то идва във време на бур-ни смущения на глобалния пазар, предизвикани от световната финансова криза. Тези смущения бя-ха смекчени благодарение на стабилността на услугите и качеството на обслужване, на познанията и гъвкавостта на служителите от направление „Частно банкиране”, и най-вече благодарение на дългосрочната стратегия и успешно прилаган бизнес модел на унгарската банка.

Като резултат от всичко това „Частно банкиране”, като част от най-голямата финансова институция в Унгария - Банка ОТП,  съумя да поддържа набраната положителна инерция и през миналата година, предоставяйки услуги за повече от 15 000 клиенти. Управляваните активи достигнаха 460 милиар-да форинтa в края на 2008 г. Най-доброто доказателство за лоялността на клиентите дойде през октомври 2008 г., когато броят на новите клиенти на частното банкиране се удвои в сравнение със средномесечния ръст и достигна нов връх.

„Частно банкиране” на Банка ОТП пренася своите най-добри практики, съчетавайки ги с местните условия и изисквания, и в дъщерните дружества на банката в осем европейски страни, включител-но и в Банка ДСК в България. Целта е да се внедри унгарския модел на високо равнище на обслуж-ването като групов стандарт.

Предвид новата награда от сп. „Euromoney” заслужава да се отбележи, че британското списание отличи през октомври 2007 г. в Дубровник Банка ДСК като една от „най-добре управляваните дру-жества в Централна и Източна Европа”.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon