новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ПСК предложи екстри в електронното банкиране

  
Платформата за електронно банкиране на Банка ДСК - ДСК Директ, е достъпна за всички клиенти, които имат интернет връзка на своите компютри. ДСК Директ предлага допълнителен достъп до средствата на клиентите, като банкирането се осъществява не само в банковите салони, но и вкъщи, и в офиса в удобно време. За да получат достъп до ДСК Директ, клиентите трябва да заявят ползването на услугата в най-близкия до тях клон на банката. Освен заем on-line c искане за кредит-овърдрафт, за стокова и кредитна карта или за потребителски кредит услугата предлага актуална информация за наличност и движение по сметки, плащане на сметки за комунални услуги, нареждане на преводи в лева и валута, спестяване чрез виртуален срочен депозит.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon