новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка става партньор на общините за европейските фондове

Хубен НЕНЧЕВ
На 11 - 13 юни в Боровец се проведе Деветата национална среща на финансистите от общините, на която Банка ДСК заяви своето намерение да се превърне в партньор лидер в процеса на усвояване на европейските Структурни и Кохезионен фонд от местните власти.
По време на срещата беше представено новосъздадено специализирано координационно звено "Европейски фондове", което е доказателство за намеренията и политиката на Банка ДСК, съобщиха от кредитната институция, ръководена от Виолина Маринова.
Специалистите на банката подготвят специализирани продукти и услуги, които ще предоставят на общини и фирми. В процес на разработване са заеми за подготовка на проекти, кредити за предварително (мостово) финансиране, заеми за собствено финансиране, кредити за изплащане на ДДС, издаване на банкови гаранции и др., които ще подпомагат кандидатите за безвъзмездна помощ в рамките на различните оперативни програми за развитие.
Координационното звено "Европейски фондове" на Банка ДСК е създадено по модела на специализираното дружество на финансовата група "ОТП - ОТП хунгаро проджект", което вече предоставя богата гама от специализирани продукти и услуги.
В банката използват унгарския опит, но се съобразяват с конкретните нужди на българските общини и фирми.
Сред приоритетите на Банка ДСК е да предоставя квалифицирана помощ и експертни консултации на своите клиенти при определяне на подходящата програма за кандидатстване в съответната община, генериране на проект, изработване на проектно предложение и проектни документи за кандидатстване, подробен план на действие, бюджет и план за финансиране и т. н. Тези клиенти, които ще се обърнат към банката за помощ в проектния мениджмънт, ще се ползват с отстъпки при кредитирането, необходимо за усвояването на безвъзмездната помощ.
Европейските фондове като важен източник за икономически растеж, за модернизиране на икономиката и за повишаване на доходите на населението вече бяха тема на международен семинар "Усвояването от общини на средства от Кохезионния и Структурните фондове на Европейския съюз", който през февруари организираха Банка ДСК и Националното сдружение на общините в Република България.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon