новини
Новини и уведомления
News image

Банките са по-познати и използвани

Познатост
Банка ДСК и ОББ запазват традиционно високи нива на познатост, което се дължи на дългогодишното им присъствие на пазара, широката клонова мрежа и високия им пазарен дял. Двете банки регистрират стабилни нива в рамките на 2005 г. Средно за целия период ДСК е посочена като позната на спонтанно ниво (на респондентите не се предоставя списък с банки) от 75% от интервюираните, а на подпомогнато ниво (респондентите разполагат със списък с банки, от който да посочат тези, които познават) - от 96%. ОББ има 45% спонтанна и 78% подпомогната познатост.

Реклама
Друг важен индикатор за развитието на банковия пазар е рекламата на банките като един от основните инструменти, чрез които банките разчитат да привлекат нови клиенти, особено сред физичес¬ките лица. Тази цел е постижима, обаче само при съчетаване на два фактора: интензивност на рекламата и ефективност от гледна точка на запомнянето й. Синтетичен израз на тези фактори е индикаторът познатост на рекламите. Тук Банка ДСК е лидер, като средно за 2005 г. отбелязва 30% познатост на своите реклами.
Доверие
В борбата за пазарен дял банките разчитат най-много на доверието на клиентите в тях. В това отношение безспорен лидер за 2005 г. е Банка ДСК - 45% са я посочили като банка, на която биха се доверили. Следват ОББ - 20%, Булбанк - 9%, и Пощенска банка - 8%. Челните места на споменатите четири банки като генериращи най-високо доверие сред населението може да се обясни както с дългогодишното им присъствие на българския пазар, така и със стабилните позиции, които са поддържали в по-несигурни финансови времена.

Клиенти и продукти
Развитието на банковата система е съпроводено с увеличаване на дела на хората, които ползват банкови услуги. Въпреки това все още българският банков пазар е далеч от показателите на другите страни от Централна и Източна Европа.
В края на 2005 г. банкови услуги ползват 39% от населението на България (нарастване с 5% за едногодишен период), в Румъния - 45%, а в Сърбия - 60%. Процентът на банкови клиенти сред по-високо образованите и по-младите хора е по-висок в сравнение с останалите: около 65% от банковите клиенти са във възрастовата група между 20 и 50 години, 85% са със средно и по-високо образование, а 60% са заети на пълен работен ден.
От модерните банкови продукти, налични на българския пазар, с най-голяма популярност се ползват дебитните карти. Налице е стабилен ръст в тяхното разпространение: от 20% през януари 2005 г. до 24% през ноември 2005 г.
Банките в България се радват на все по-голяма познатост сред населението. Това се отнася и за техните реклами.
Това сочат данните от редовното изследване Financial markets data services (FMDS®) на Института за маркетингови изследвания GfK Bulgaria за 2005 г. Изследването е представително за населението в страната на 15 и повече години и се провежда от началото на 1998 г. на двумесечна база.

Автор: Антония ГОГОВА

Публикувано със съкращения

 

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon