новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банкова подкрепа за парите от ЕС


Вера ДЕНИЗОВА

Други кредитиращи институции пък вече са готови със cвoитe кредитни продукти. Банка ДСК например предлага ДСК Евростарт - кредит за предпроектни дейности и подготовка за участие В търгове по европрограми, като размерът на кредита може да бъде до 100% от стойността на разходите. Друг продукт на банката е Еврофинал - кредит за разплащане на ДДС по проекти, финансирани от ЕС. Размерът на заема е според приложимата данъчна ставка, а обезпечението може да е и залог на вземания по дължим за възстановяване ДДС. Останалите продукти на банката са за мостово финансиране и кредит за съфинансиране на останалата част от проектите.

Освен с кредити повечето финансови институции ще помагат на бизнеса и със специализирани консултации.  Банка ДСК създава специално дъщерно дружество „ДСК Бул-Проджект", което също ще подпомага малките и средните фирми с консултации при разработване на необходимата документация, свързана с кандидатстването, както и за осигуряване на банково финансиране. 

Някои от бизнес организациите Вече са намерили Варианти за осигуряване на финансиране на своите членове. Българската стопанска камара (БСК) подписа меморандум за сътрудничество с Банка ДСК. Той предвижда малките и средните предприятия, които са членове на БСК, да получават от финансовата институция средства за мостово финансиране, за предпроектно проучване, за собствено финансиране и за изравняване на финансови разлики по европроекти.
Националното сдружение за малък и среден бизнес пък обмисля създаване на гаранционен фонд „Солидарност", който да подпомага предприемачите да си допълнят обезпеченията по кредитите за съфинансиране на европроекти. Фондът ще бъде изграден като публично-частно партньорство между общини и малки и средни предприятия. Ще бъдат привлечени банкови институции и донорски организации.
В началото на октомври стартира и инициативата на „Майкрософт" EUGA, която цели подпомагане на достъпа до финансиране на бизнеса по еврофондовете. Ще се подкрепят проекти, свързани с внедряване на иновативни информационни технологии. Инициативата е подкрепена от консорциум от неправителствени, работодателски и правителствени организации, както и три от най-големите български банки - Банка ДСК, Райфайзенбанк и Уникредит Булбанк. Много от останалите финансови институции също са в процес на преговори за установяване на партньорства.

Материалът е публикуван със съкращения

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon