новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банкова стагнация

Петър ИЛИЕВ

Банка ДСК остава най-печелившата

"За банковата система у нас съществува реална опасност 2016-а да бъде буквално една нулева година. Нулева в смисъл, че няма да отбележи почти никакъв растеж." Това бе прогнозата, която направи в. "БАНКЕРЪ" в началото на 2016-а. Резултатите на банковия сектор за отминалото първо тримесечие на годината за съжаление я потвърждават. За пръв път от много време насам се свиват почти всички балансови показатели на сектора. Активите са паднали с близо 400 млн. лв. в сравнение с края на 2015-а - от 87.52 млрд. на 87.14 млрд. лева. Общият размер на заемите - тези за граждани и фирми, се е свил с около 900 млн. лв - от 51.6 млрд. лв. в края на 2015-а до 50.7 млрд. лв. в края на март 2016-а. Статистиката отчита и изтеглянето на депозити от банките. През първото тримесечие те са с около 440 млн. лв. по-малко и както отбелязахме в предишни публикации - това се дължи най-вече на бързото намаляване на средствата на фирмите в банките. Спестяванията на населението все още растат, но с много по-бавен темп, отколкото през същия период на предишните години. Единственото, което нараства, е печалбата За първото тримесечие на 2016-а в банковия сектор тя е 305 млн. лв. - с около 20 млн. лв. повече, отколкото през първите три месеца на 2015-а.

Банка ДСК измества от известно време „УниКредит Булбанк" от първата позиция по печалба в класацията ни. Определено една от причините за това е, че Банка ДСК е абсолютен лидер в потребителското и в жилищното кредитиране, които, от една страна, са по-доходоносни от фирмените заеми заради по-високите лихви, а, от друга, са по-безрискови - заради по-доброто обслужване на тези кредити. Вероятно по тази причина традиционното доверие на населението към банката й позволява да поддържа високата си депозитна база - привлечените средства от граждани са 7.27 млрд. лв., при сравнително ниски разходи за лихвени плащания. Големият лихвен марж и големите нетни постъпления от такси и комисиони осигуряват на Банка ДСК и през първото тримесечие на 2016-а лидерската позиция по печалба - 79.66 млрд. лева. Банката е на едно от първите места и по възвръщаемост на капитала, и по възвръщаемост на активите.
Важно е да се спомене, че през първото тримесечие собственият капитал на Банка ДСК намалява до 1.35 млрд. лв. заради големия дивидент, който през първото тримесечие на 2016-а тя даде на своя едноличен собственик - унгарската ОТП Банк. Общото събрание на банката гласува тази сума да е 315 млн. лв., но след препоръките на БНБ й изплати само 50% от него. Останалата част ще бъде преведена на собственика на банката, след като приключи прегледът на качеството на банковите активи у нас. Дори и след този трансфер Банка ДСК остава една от най-добре капитализираните кредитни институции. Покритието на кредитния й портфейл с капитал е 19.27%, а покритието му с провизии е 13.99 процента. При тези съотношения и при високата текуща печалба прегледът на качеството на активите не може да изненада Банка ДСК.

Материалът е публикуван със съкращения
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon