новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Безсрочна сметка

Безсрочна сметка предлага Банка ДСК. При депозита "Стимул" авоарът се олихвява с лихва от 1% по левови и 0,80% за валутни сметки, която се изплаща чрез капитализиране в края на всеки месец. При ежедневно поддържане на остатък по сметката се получава допълнителен лихвен бонус до 3,75%. Той се превежда по сметката в края на годината. ДСК предлага и спестовна сметка с растяща лихва "ДСК Мотив". Лихвата се изплаща на тримесечие.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon