новини
Новини и уведомления
News image

Бонуси и уют предлага Банка ДСК - в. Политика

 

Банка ДСК предложи нова пакетна програма - ДСК Уют" като част от стратегията си за създаване на лоялни и удовлетворени клиенти посредством благоприятни условия по своите продукти. За повече информация за предимствата на пакетната програма разговаряме с Георги Желев - изпълнителен директор на Банка ДСК.

Какво представлява пакетната програма "ДСК Уют"? 
Г. Ж.:
Пакетна програма "ДСК Уют" е предназначена за нашите клиенти, които искат да получат жилищен кредит. Тя дава някои облекчения и преференции, от които те могат да се възползват. 

Какви бонуси за кредитоискателите предоставя Банка ДСК с пакетната си програма "ДСК Уют"?
Г. Ж.:
 Към пакетната програма клиентът получава електронна дебитна карта VISA Electron или Maestro; освобождаване от месечна такса за обслужване на разплащателната си сметка за първата година от периода на кредита; право на ползване на стокова карта с предварително одобрен лимит от 1 500 лв., както и на ползване на кредит-овърдрафт по разплащателната си сметка.

Как да се възползват клиентите Ви от пакетната програма "ДСК Уют"? (Какви са условията, които трябва да изпълнят?)
Г. Ж.: Условие за включване в програмата е кредитоискателят да има открита разплащателна сметка в лева в Банката, от която да издължава кредита.

Какви са лихвените проценти и лихвените отстъпки, които получават кредитоискателите, и какви условия трябва да изпълнят, за да се възползват от пакетната Ви програма "ДСК Уют"? 
Г. Ж.:
  Лихвените проценти се променят в зависимост от базовия лихвен процент за пакетната програма на банката, който в момента е 9.80% за левови кредити и 9.50% за кредити в евро. Клиентът има право на преференциална лихвена отстъпка от 1% за кредити в лева и евро след изтичане на първата година при изпълнение на поне едно от следните условия - да заяви и извършва плащане на поне две комунални услуги с месечно плащане и да заяви и извършва плащане на поне една комунална услуга с месечно плащане и да поддържа спестовен влог в размер най-малко на 1000 лв., съответно 500 евро или 600 щатски долара. Той може още да заяви и извършва плащане на поне една комунална услуга с месечно плащане и да се осигурява в доброволен пенсионен фонд на ПОК ДСК Родина като вноската трябва да бъде минимум 10 лв. месечно или минимум 120 лв. годишно. Възможно е да заяви и извършва плащане на поне една комунална услуга с месечно плащане и да се осигурява в универсален или професионален пенсионен фонд на ПОК ДСК Родина. Клиентът може да получи и допълнителна преференциална лихвена отстъпка от половин процент за кредити в лева и евро при получаване на месечното си трудово възнаграждение или други доходи по разплащателната си сметка в Банка ДСК.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon