новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Борислав Василев, главен регионален мениджър Банка ДСК, Център Пловдив: Драстични промени по стари кредити няма да има


Вяра ЖЕЛЕВА
— Г-н Василев, ако сега взема жилищен кредит, разсроча го за 25 години и месечната вноска ми е 500 лева, имам ли някаква гаранция, че и след 10 години ще продължа да внасям всеки месец по 500 лева? Питам на фона на тенденцията на повишаване на лихвите, инфлацията и най-вече заради онази клауза в договора, че банката има право по свое усмотрение да промени параметрите по един кредит.
— Действително всяка банка си запазва правото да прави промяна на някои параметри по кредита. И ако банката след известно време вземе решение да увеличи лихвата или някоя такса по заема, и това стане неизгодно на клиента, той има право да отиде в друга банка, а първата завинаги ще го загуби като клиент. Така че трезорът няма никакъв интерес необосновано да увеличава плащанията и разходите на клиентите си. Освен това е задължително всяка една промяна да се оформи в допълнителен двустранен анекс. И ако една банка има 100 или 1000 клиента - всичко е ок. Обаче, ако както Банка ДСК има няколко милиона клиента? Но, по принцип смятам, че драстични и необосновани увеличения по кредитите няма да има.
— Казвате, че клиентът е свободен да отиде в друга банка. Но за „довиждане" ще бъде глобен от старата си с немалка такса за предсрочно погасяване. Какво мислите за евродирективата, която ще ограничава размера на тази наказателна такса? Очаква се банките в България да започнат да я прилагат най-рано догодина.
— Таксите за предсрочно погасяване и в момента са ограничени - не бива да надвишават тримесечният еквивалент на годишния процент на разходите (ГПР). Един такъв размер, честно казано, донякъде компенсира банката за нерегламентираното предсрочно погасяване. Но това е нож с две остриета. Да, ние трябва да се съобразяваме с желанията на клиента. Но все пак - когато банката дава някакви пари в заем, тя ги взима от своите вложители и ги разчита във времето. Тези пари са ни поверени, за да ги управляваме добре. И някой ако ни върне по-рано заема, означава че по-трудно ще изпълним ангажимента към вложителите си, който гарантира висока доходност. Същото излизане от графика се получава и когато някой дължи пари на банката и не ги връща в срок.
А тази такса, както виждате, върви към понижаване, да не кажа премахване, в полза на кредитополучателя. И тогава, връщам се на първия ви въпрос, банките много ще се замислят преди да променят своеволно параметрите по кредити.
— Една друга евродиректива изправи на нокти родните банкери. Какво мислите за правото на клиента да се отказва безнаказано от договор за кредит в 14-дневен срок?
— Това по-скоро бн създало затруднения на банките. А от друга страна, моето лично мнение е, че даже и в момента кредитоискателят, който има разрешен кредит с определени параметри, има време, през което да размисли и да откаже да подпише договора. Защото човек не решава просто ей-така, както си седи, да отиде в първата банка и да каже "дайте ми кредит". Нормалният средностатистически клиент поне два-три дни или седмица събира информация от вестници, сайтове, познати, ходи по отделни банки, консултира се. Едва след това определя банката X, където ще кандидатства за заем. Докато изпълни минималните изисквания на трезора относно документацията, също минават, да речем, пет дни. И ето, клиентът има на разположение седмица, в която да преосмисли решението си и да се откаже. Да не говорим, че той не е длъжен да отиде да подпише договора в същия ден, в който банката го е уведомила, че е одобрен. Така че аз не виждам практическия смисъл or това ла се лава някакъв гратисен период след като е подписан договора. Няма да е проблем, ако през един месец 1 000 души в страната са решили да се откажат и ако те са договорили средно по 10 000 лева, това означава, че 10 милиона лева, които банките са разчели като парични потоци, лихви, главници и т.н., изведнъж се връщат в изходна точка. Ами ако не са 10 милиона, ами са 500 милиона?
— Какво се случва с лихвите по кредити? Повлия ли глобалната криза и върху нашия пазар?
— Опосредствено - да, защото ние живеем в един глобален свят и ефектът от тази криза не може да подмине българския пазар. Влиянието според мен е следното - част от засегнатите играчи са такива икономически субекти, които малко или много са инвестирали и на нашите пазари. При криза и при необходимост от акумулиране на всички свободни средства, за да се минимизират загубите, едно изтегляне на макар и малки капитали от България, оказва влияние. Второ - ресурсът се търгува не само в България, той се търгува в света, а знаете, че лихвите и на междубанковия пазар се вдигат и той поскъпва. А освен да се купи ресурс, банката има и ред други разходи - заплати, поддръжка на сгради и техника, депозирани минимални задължителни резерви и др.
— Г-н Василев, защо изведнъж Банка ДСК реши да си сменя логото? Дали това не е начин за отвличане на вниманието от проблеми в банката?
— Точно обратното. Причината, поради която сменяме логото, е именно, че се променяме и развиваме. За последните десет години Банка ДСК три пъти смени логото си. Първо, когато от Държавна Спестовна Каса през 1999 година със закон бе преобразувана в банка. Тогава логото символизираше стилизирана касичка с паричка, а хедлайнът беше „класиката е модерна". През 2003 година, след като унгарската група OTP придобива 100 процента от ДСК, дойде сегашното лого - два четириъгълника, преплетени помежду си и символизиращи доброто взаимодействие между банката и нейните клиенти.
Сега ще се разпознаваме с кръг, който е отворен в горната си част - така, както ние сме отворени към нашите клиенти. Целта е всички дъщерни дружества на групата OTP да изглеждат по един и същ начин. Офисите тук имат еднаква визия с офисите в Словакия, Румъния, Сърбия, Хърватия, Украйна, Русия. Ние от две години работим много усилено по изграждане на нови и реновиране на старите офиси по единен корпоративен стандарт. От днес дори въвеждаме единен стандарт на облекло на служителите - бели блузи за дамите и ризи за мъжете, зелени шалчета или вратовръзки. Правим го. за да се чувства клиентът по-добре и по-комфортно, защото чисто ценово нещата във финансовия сектор у нас са много изравнени. Всички банки предлагат идентични продукти и услуги на идентични цени, затова трябва да печелим с качество на обслужване и иновативност.
***
Новото лого
Логото на Банка ДСК Вече е кръг, отборен в горната си част. Според дизайнери тази фигура символизира завършеност, сигурност и отвореност на банката да се променя и наглася към потребностите на своите клиенти. Групата, към която принадлежи Банка ДСК, вече ще се изписва с малки букви и шрифт курсив - otp group.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon