новини
Новини и уведомления

Българските корпоративни лидери на 2015 г.


Водачът в банковия сектор
В турбулентната за финансовата система 2014 г., белязана от колапса на Корпоративна търговска банка (КТБ), за трета поредна година управляваната от Виолина Маринова Банка ДСК остава начело на годишната класация на К10. За подреждането на финансовите институции "Капитал" използва собствена методология, която включва различни показатели, разделени в четири групи - стабилност и риск, ефективност и рентабилност,устойчивост и динамика, размер. Всички теучастват с различно тегло при изчисляването на крайния резултат, като се отчита както доколко е значим съответният показател, така и доколко в практиката той бива изкривен от еднократни ефекти или счетоводна политика. В отделните под категории през 2014 г. водачи са съответно Уникредит Булбанк за "Стабилност и риск", Ти Би Ай банк за "Ефективност и рентабилност" и Прокредит банк (България) за "Устойчивост и динамика". Извън общото класиране на банките "Капитал" подрежда и клоновете на чуждестранните финансови институции в страната. За целта се използва същата методология, но с леки изменения, които произтичат от факта, че клоновете нямат обособен капитал. Лидер сред клоновете в тазгодишното издание на К10 е клонът на ING Bank, която заема водещите позиции и в трите под категории - за стабилност, за устойчивост и за ефективност.

Материалът е публикуван със съкращения

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon