новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Ваня Радева, управител на „ДСК Бул-Проджект", пред в. „БАНКЕРЪ": Екзотичната идея може да направи бизнеса печеливш

Светлана СТОИЛОВА
Г-жо Радева, откъде произтича нуждата банките да участват в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове?
- В България имаше лоша практика при усвояване на средствата от пред-присъединителните фондове. Одобрени проекти не можеха да се реализират, защото хората нямаха пари, с които да финансират своето участие. Затова след присъединяването на България към Европейския съюз моделът на усвояване на средствата бе сменен. Сега парите от европейските фондове се превеждат на изпълнителите на проектите едва след като те бъдат изпълнени. Освен това трябва да споменем, че кандидатстващият трябва да вложи и собствени средства, тъй като парите от еврофондовете не покриват цялата инвестиция, която той е направил.
Тук е и мястото на банките. Ако те преценят, че съответният кандидат е финансово стабилен, има нужните обезпечения и е в състояние да изпълни проекта, могат да му предоставят кредит, с който да реализира инвестицията си.
Неотдавна „Банка ДСК" създаде дъщерно дружество за консултантски услуги. Разкажете ни за него.
- „Банка ДСК" има амбицията да предлага пълно обслужване на своите клиенти при усвояването на еврофондовете, което означава не само да ги кредитира, не само да дава банкови референции или уверения за кредити-
ране по оперативна програма „Конкурентоспособност", но и да ги подпомага при подготовката на качествени проекти. Точно затова, по подобие на своите унгарски собственици (б.ред. „ОТП Груп"), „Банка ДСК" създаде свое дъщерно дружество - „ДСК Бул-Проджект". Експертите, които работят за него, ще имат готовност, когато се наложи, да изпълняват и задачи, свързани с кризисния мениджмънт. Те ще
трябва да поемат управлението на проекта, ако има проблеми при осъществяването му.
Колко ще струват услугите на „ДСК БулПроджект"?
- Самата консултация абсолютно достъпна.
Има си ценоразпис, а цената се определя индивидуално, защото този пазар е много специфичен. Всеки клиент има различни нужди - някои се нуждаят от правна помощ, някои - от друг тип експертиза.
Задължени ли са клиентите на „ДСК Бул-Проджект" да ползват финансиране от банката майка? - Не, не са. Имаме богати клиенти, които разполагат със средства и не се нуждаят от кредититране, за да участват в програмите. А може ли да се каже, че за кандидатстване по европейските програми най-важното е добрата идея?
- И най-щурата идея, която на пръв поглед изглежда неосъществима, след умелата намеса на консултанта и финансиста може да се превърне в един прекрасен проект. Бенефициентът може да усвои пари, които няма нужда да връща, и това да направи бизнеса му изключително печеливш.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon